Donateurs

Wilt u vriend/vriendin worden van ons Ensemble?

Dat kan door een jaarlijkse bijdrage  van € 10,00 (meer mag ook) over te maken op rekeningnummer IBAN BE70 7310 1471 9925 t.n.v. Vocaal Ensemble Gaudeamus.

Mede door uw bijdrage wordt het mogelijk gemaakt onze activiteiten te verwezenlijken.