Ontstaan

Het Vocaal Ensemble Gaudeamus werd in maart 2007 opgericht door enkele leden van de Protestantse Kerk Brussel (PKB) met als eerste doel het verlenen van een muzikale meerwaarde aan de erediensten van hun lokale kerkgemeenschap.

Het Ensemble neemt echter ook deel aan andere activiteiten op muzikaal gebied.

Ons repertoire omvat naast werken van Bach, Händel, Mendelssohn, Roussel, Purcell, Mozart, Haydn, Schubert, Rutter ook psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de kerken alsmede  eigentijdse en liturgische muziek uit andere landen.

Ter voorbereiding op de erediensten en andere muzikale activiteiten waaraan het Ensemble zijn medewerking verleent, wordt op zoveel mogelijk zondagavonden bij één van de leden thuis of in de kerk gerepeteerd. De zangers studeren zelf thuis de muziekstukken in,  zodat er tijdens de repetities alle aandacht besteed kan worden aan de muzikale afwerking.

De generale repetities vinden plaats in de kerk of op de plaats van het evenement.